Arbetsträning

På Mjölby ridskola kan de flesta finna arbetsuppgifter som är viktiga och begripliga, och av olika svårighetsgrad, med eller utan hästar.

Vi erbjuder arbetsträning som ger deltagarna en möjlighet att utvecklas och växa. Men hjälp av kunniga och engagerade handledare kan ridskolan ta emot personer som behöver arbetsträna, få sin arbestförmåga utredd eller träna på svenska språket i ett praktiskt sammanhang.

Ridskolan är en liten arbetsplats där man även kan få utveckla sina sociala färdigheter och få känna gemenskap. De som arbetar på ridskolan kommer från olika miljöer, har olika bakgrund och erfarenheter. Gemensamma fikaraster och måltider med personal och deltagare bidrar till stimulerande social samvaro.