Filosofi

Vår utbildning av unghästar utgår vi från klassisk ridlära och målet är en balanserad häst som går i korrekt form med framåtbjudning och eftergift. Vi följer principen hand utan skänkel, skänkel utan hand.

Eller som Dag Nätterqvist så väl uttrycker det:
En jämn förbindelse mellan hästens mun och ryttarens hand är nödvändig för att säkerställa den ovilkorliga lydnaden för de förhållande hjälperna. Denna förbindelse vinnes, om unghästen drives framåt i ett naturligt , fritt och livligt tempo, under det att händerna hållas stilla för att mjukt uppfånga det stöd , hästen söker.

Stöd på bettet får således icke eftersträvas förrän unghästen uppmärksamt reagerar för de framåtdrivande hjälperna, och stödet får aldrig åstadkommas genom handens tillbakaförande. Stegringen av den bakifrån utvecklade drivkraften skall förmå hästen att själv söka bettet.

Det är av vikt att hästens hals under detta arbete fortfarande bevaras lång, och att stödet får sökas långt fram. Det är emellertid ingen fördel, att hästen därvid under alla förhållanden bibringas en särskilt låg nackställning. Denna bör rättas efter de naturliga förutsättningarna. Rör sig unghästen med uppdragen nacke och framskjuten underhals, måste han givas en lägre huvudställning, men han bör få bibehålla sin naturliga resning, om gången är tillfredsställande och fotflyttningen ren.

Det eftersträvade stödet bör vara mjukt och lätt. Hästar med lång och svag rygg äro dock att börja med ofta i behov av något kraftigare stöd på tygeln, ty de kunna därigenom lättare röra sig med spänstig och taktmässig fotflyttning.

Läs gärna mer: http://www.jakobslund.se/dadde/