Hestia - ett försteg för alla i Östergötland

Mjölby ridskola har avtal med Samordningsförbundet Västra Östergötland om förstegsverksamheten Hestia.

Hestia erbjuder människor i Östergötland, som befinner sig långt från arbetsmarknaden, en fast punkt med rutiner och meningsfull sysselsättning. 

Handledarna på ridskolan har ett nära samarbete med deltagarnas handläggare, arbetsterapeuter eller andra som har specifik kunskap om deltagarnas problematik, för att kunna skräddarsy deltagarnas vistelse i Hestia.

Boka gärna ett studiebesök på ridskolan tillsammans med deltagaren, eller kom tillsammans med dina arbetskamrater om ni inte har besökt Mjölby ridskola tidigare. 

För bokning av studiebesök, kontakta: 
Ingrid Törnblom, tel 0761-615233, ingrid@mjolbyridskola.se.

För mer information kontakta vänligen Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Länk:  
https://samordning.org/vastra-ostergotland/vagen-till-arbete