Grönt kort-kurs

Grönt kort-kurs på Mjölby ridskola i samarbete med Mjölby Allmänna Ryttarsällskap

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart.

Följande åldersgränser gäller:

  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
  • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person.

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare. Barn som är 12 år eller yngre och deltar tillsammans med målsman/annan vuxen, ska inte erlägga kursavgift.

*Målsman/annan vuxen kan vara förälder, tränare, linförare etc.

Ex. Ett barn som gått Grönt kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år. 

När: 20/12 kl. 17.00–20.00, 21/12 kl. 17.00–20.00, 22/12 kl. 17.00–20.00, 6/1 kl. 17.00–20.00

Var: Mjölby ridskola, viss hästhantering förekommer

Kostnad: 800 kr för medlem, 1200 kr för icke medlem. Faktureras.

Ansvarig: Linda Berglund Jonsson

Anmälan senast den 30/11 till info@mjolbyridskola.se

2021-10/h-1b