Problem med mailen

Vi har dessvärre problem med vår mail och kan inte skicka eller svara på mail för tillfället, men vi får era mail. Behöver ni komma i kontakt med oss kan ni för tillfället skicka meddelande till stallmobilen på 0707-53 30 38 där ni annars endast gör avanmälan om ni inte kan komma till lektion eller så ringer ni Ingrid på 076-161 52 33 vid brådskande ärenden. 

2021-08/18581982-1426123970781717-3139466515475034358-n