För dig som vill hoppa lite extra på lovet. Vi delar in i grupper efter storlek på häst.

För att vara med bör du ha hoppat banor på minst LE-höjd. 

När: 2-4 januari 2023 med start kl. 17

Kostnad: 1500kr

Vi delar in i passande grupper och kan anpassa tider efter behov. 

Anmälan: senast 16/12 2022 till info@mjolbyridskola.se. Anmäl gärna hästönskemål!

2022-11/dsc-3534