0707- 53 30 38 info@mjolbyridskola.se

Hästar i avel

Vi vill utveckla anläggningen och ridskolan så att här finns alla delar, från embryo till tävlingshäst. Våra elever ska kunna fördjupa sig i hästlivets olika sidor, avel, utbildning, träning och tävling. Vi har inga dräktiga ston för tillfället.