0707- 53 30 38 info@mjolbyridskola.se

Ridläger

Ridläger sommaren 2017 är v 25, 26 och 27.

Gemensamt för sommarens tre barnridläger:

De börjar på måndag och slutar på torsdag ca kl 17.
Anmälan senast den 30 april till info@mjolbyridskola.se.

VIKTIGT! Skriv Ridläger+datum i ämnesfältet, så att vi hittar er anmälan i mejlkorgen!

Efter den 30 april mejlar vi ut bekräftelse, information och fakturan kommer i slutet på maj.

Pris: 2 500 kr för fyra dagar
Två dagar kostar 1 500 kr, ange önskemål om vilka dagar i anmälan. I samtliga ridläger ingår lunch och mellanmål. Ange ev matallergier i anmälan.

All undervisning på våra ridläger utgår från den enskilda elevens förutsättningar:
de som kan mer får fler och större utmaningar.
ALLA kommer att kunna mer när lägret är slut, oavsett vilken nivå de befann sig på vid ridlägrets början.

Samling första dagen kl 9 i kaffis, där deltagarna kan lämna sina saker och vi går genom vad som ska hända under ridlägret, ni får möjlighet att ställa frågor och lämna kontaktuppgifter.

Frågor?
Prata med Ingrid, det går bra att mejla eller
sms:a/ringa 0707-350 560