Styrelsen

Det är vi som sitter i styrelsen. Hör av dig om du undrar, har förslag på aktiviteter eller vill engagera dig!

Ordförande Amanda Gustafsson 070-840 77 35 
Vice ordförande och ledamot Marie-Louise Nydahl 070-656 31 38
Kassör Anna-Carin Wisén 070-590 95 00 
Suppleant Carina Nathell
Suppleant Marcus Ahlberg 073-642 43 87

Har du förslag på styrelsemedlemmar eller vill engagera dig i styrelsen? Hör av dig till någon i valberedningen!

Valberedningen består av

Sammankallande Maria Watz 070-611 29 96 
Ledamot Carolina Öberg 070-979 31 39 
Ledamot Annelie Wiglund