Vision

  • sprida en häst – och ryttarkultur där hästens välbefinnande och förutsättningar för arbete står i centrum.
  • utbilda ryttare och hästägare för att de ska kunna utveckla hästen och kunna hantera problem och rehabilitera en häst.
  • att alla som kommer till anläggningen ska känna sig välkomna och bli bemötta utifrån den kunskap och erfarenhet de har.
  • att alla som rider hos oss är uppmärksamma mot varandra, hjälpsamma och stöttande så att ingen känner sig utanför.
  • att alla ska kunna utvecklas i sin takt.
  • att företaget ska ha många ben att stå på med ridskola, inackorderingsstall, hästutbildning, hästförsäljning, mm.